Ruchomości – 2013.08.01 - 018 Różne ruchomości biurowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Cystersów 13A/1, 31-553 Kraków

tel.: 012-294-18-06, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: BPH SA O/Kraków 31 1060 0076 0000 3260 0078 5546

Sygn.akt: KM 651/03, 1666/06, 1747/06, 1702/07, 2226/12, 3728/12, 5137/12, 1584/13

Kraków, dnia 2013-08-01

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy mający kancelarię w Krakowie przy ul. Cystersów 13A/1 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu


4 września 2013 roku, o godz. 10:00


przy ul. Fabrycznej 13 w Krakowie (na terenie ALLMAX) się odbędzie się druga licytacja ruchomości w postępowaniu przeciwko dłużnikowi:


Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

oznaczenie ruchomości______________________wartość szacunkowa

drukarka Brother________________________________300,00 zł

kasetka pancerna________________________________100,00 zł

stolik ze szklanym blatem_________________________300,00 zł

laptop Sony PCG 71211M________________________1600,00 zł

fotele biurowe obrotowe czarne - 3 sztuki_____________60,00 zł/sztuka

biurka - 6 sztuk__________________________________80,00 zł/sztuka

komplet wypoczynkowy - fotel i sofa________________400,00 zł

Ceną wywołania ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojnię w wysokości jednej dzisiątej sumy oszacowania ruchomości do licytacji których przystępuje. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Ruchomości będące przedmiotem licytacji można oglądać w dniu i terminie licytacji.Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń