Ruchomości – 2013.08.25 - 012 Sprzęt komputerowy


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy mający kancelarię w Krakowie przy ul. Cystersów 13A/1 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

18 września 2013 roku o godz. 13:00


w Krakowie przy ul. Białoprądnickiej 41/2 (lokal garażowy) odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości stanowiących sprzęt komputerowy w znacznej ilości - głośniki, myszy kompuretowe, routery, karty SD, matryce, laptopy, torby, podstawki, klawiatury i inne.


Pobierz Listę Sprzętu - plik pdf


Notebooki - plik pdfwartość szacunkowa wszystkich wystawionych na licytację ruchomości wynosi: 212.222,83 zł


Ceną wywołania poszczególnych ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej ruchomości podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dzisiątej sumy oszacowania ruchomości do licytacji których przystępuje.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.


Ruchomości będące przedmiotem licytacji można oglądać w dniu i terminie licytacji.Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń