Ruchomoci – 2017.07.06 - 0098 Rne ruchomoci ( 08-08-2017 )

Komornik Sdowy przy Sdzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Gody

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Krakw

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

UWAGA NOWY rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM  449/12, 745/13

W odpowiedzi poda: sygn. akt KM

Krakw, dnia 2017-07-05OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOCIKomornik Sdowy przy Sdzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy prowadzcy kancelari w Krakowie przy ul. Wybickiego1/49A na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomoci, e w dniu

8 sierpnia 2017 roku, o godz. 10:00w Porbie egoty przy ul. Jutrzenki 6 odbdzie si druga licytacja ruchomoci.

Przedmiotem licytacji s nastpujce ruchomoci:

Oznaczenie ruchomoci suma oszacowaniasitodrukarka SVECIA SEMIMATIC SSPC-B...................................................................500,00 z

chodnica do elektrowrzecion PRECISE PHK 1000..........................................................100,00 z

chodnica do elektrowrzecion SHMOLL WRK 537-00.....................................................100,00 z

sprarka rubowa MENNESMANN DEMAG SPRINT 056...........................................100,00 zCen wywoania ruchomoci w powyszej licytacji jest 1/2 wartoci szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystpujcy do przetargu obowizany jest zoy rkojmi w wysokoci jednej dziesitej sumy oszacowania. Rkojmi zoon przez licytanta, ktremu udzielono przybicia, zatrzymuje si, pozostaym licytantom rkojmi zwraca si niezwocznie. Nabywca obowizany jest zapaci cen nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewysza piset zotych obowizek nabywcy ogranicza si do zoenia natychmiast jednej pitej ceny, nie mniej jednak ni piset zotych, przy czym reszta powinna by uiszczona do godziny dwunastej dnia nastpnego w kancelarii komornika.

Jeeli nabywca nie wykona w terminie warunkw licytacji co do zapaty ceny, traci rkojmi, a skutki przybicia wygasaj. Z utraconej rkojmi pokrywa si koszty egzekucji zwizanej ze sprzeda, a reszta wchodzi w skad sumy uzyskanej w egzekucji albo jeeli egzekucja zostaa umorzona jest przelewana na dochd Skarbu Pastwa.

Ruchomo bdc przedmiotem niniejszej licytacji mona oglda w czasie i na miejscu licytacji.Komornik Sdowy

przy Sdzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Gody