Ruchomości – 2017.10.12 - 0094 Różne ruchomości ( 15-11-2017 )

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

UWAGA NOWY rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 1177/17 KM 1299/17 KMS 220/17

Kraków, dnia 09.10.2017

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Marcin Godyń, prowadzący kancelarię w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49A na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu


15 listopada 2017 roku, o godz. 10:00


przy ul. Nad Wodą 50 w Zabierzowie odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:


wózek Franz Kahl NV 23-ARAGE - 1800,00 zł (brutto) - - 1 szt

wózek paletowy Pramac LX 14-15- 14800,00 zł (brutto)- - 1 szt

maszyna do cięcia WOLF - 4000,00 zł sztuka (brutto) - - 4 szt

wózek widłowy Toyota 42-6FGF 15s- 28000,00 zł (brutto) - - 1 szt

prasa hydrauliczna ARTECHNIC PB 00-40 3000,00 zł (brutto) -- 1 sztCeną wywołania ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.

Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię,
a skutki przybicia wygasają.

Ruchomość będącą przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w czasie i na miejscu licytacji.Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin GodyńKliknij aby zobaczyć opinię biegłego Zobacz opinię - plik pdf