Ruchomości – 2018.01.14 - 0099 Różne ruchomości ( 07-02-2018 )

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

UWAGA NOWY rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 1177/17, 2401/17, 1299/17, 2233/17, 2544/17, 2618/17, 30/18. KMS 220/17, 307/17

Kraków, dnia 2018-01-11

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy prowadzący kancelarię w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49A na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

7 lutego 2018 roku , o godz. 10:00


przy ul. Nad Wodą 50 w Zabierzowie odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.


Przedmiotem licytacji będę następujące ruchomości:


wózek paleciak 3 sztuki 400,00 zł/sztuka (brutto)

prostownik do akumulatorów Dynamic 620 800,00 zł (brutto)

kompresor Stanley 400,00 zł (brutto)

szafki ubraniowe metalowe 4 sztuki 300,00 zł/sztuka (brutto)

wózek palecik 300,00 zł (brutto)


Ceną wywołania ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię,
a skutki przybicia wygasają.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń