Ruchomości – Samochód i motocykle ( 12-03-2019 )
04.02.2019 - 20:11


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM P 15/18

Kraków, dnia 2019-02-04

W odpowiedzi podać: sygn. akt KMP

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń, prowadzący kancelarię w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49A na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu


12 marca 2019 roku, o godz. 10:00


przy ul. Łowińskiego 2 w Krakowie (plac manewrowy) odbędzie się druga licytacja ruchomości:


1. samochód ciężarowy IVECO model 35S11V

numer rejestracyjny KR4G985

rok produkcji 2001

poj. silnika 2 798 ccm/moc 78 kW

suma oszacowania________________________________________3400,00 zł


2. motocykl Honda CB 250

numer rejestracyjny KR411F

rok produkcji 1997

poj. silnika 234 ccm/moc 13 kW=17 KM

suma oszacowania__________________________________________900,00 zł


3. motocykl Suzuki GZ 125U Marauder

numer rejestracyjny KR433E

rok produkcji 1998

poj. silnika 125 ccm/moc 8 kW = 10 KM

suma oszacowania _________________________________________2500,00 zł


4. motocykl Kawasaki ER

numer rejestracyjny KK 3039

rok produkcji 2007

poj. silnika 649 ccm/moc 53 kW = 72 KM

suma oszacowania____________________________________________4900,00 złCeną wywołania ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w czasie i na miejscu licytacji w miejscu zamieszkania dłużnika.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń

Kliknij aby zobaczyć opinię techniczną Zobacz opinię techniczną - plik pdf