Ruchomości – Volkswagen Transporter i Mercedes Benz ( 24-04-2018 )
20.03.2018 - 18:35


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

UWAGA NOWY rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 196/16, 1176/16, 152/17, 254/17, 282/17, 1126/17, 1838/17, 2143/17, 2144/17, KM 194/18

Kraków, dnia 2018-03-14

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń, prowadzący kancelarię w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49A na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

24 kwietnia 2018 roku, o godz. 10:00


pod adresem 32-089 Wierzchowie, os. Murownia 277 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości:


samochód Volkswagen Transporter 1,9 D

nr rejestracyjny KRA 68232

wersja zabudowy skrzynia

miejsc siedzących 6 (kabina podwójna)

rok produkcji 2000

silnik o poj. 1896 ccm/moc 50 kW

suma oszacowania 8 733,00 zł (cena brutto)


samochód Mercedes Benz 914 K 4x2 3150

nr rejestracyjny KRA 28761

wersja zabudowy skrzynia

miejsc siedzących 3 (kabina pojedyncza)

rok produkcji 1993

silnik o poj. 5958 ccm/moc 97 kW=132 KM

suma oszacowania 22 509,00 (cena brutto)


Ceną wywołania ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń

Kliknij aby zobaczyć opinię biegłego VW Transporter i Mercedes Benz Zobacz opinię - plik pdf