Ruchomości – Fiat Fiorino 1.3 JTD ( 13-02-2019 )
13.01.2019 - 19:47


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 1488/18

Kraków, dnia 2019-01-08

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy prowadzący kancelarię
w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49A na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

13 lutego 2019 roku o godz. 12:00


przy ul. Kmietowicza 1 w Krakowie odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:


samochód marki Fiat Fiorino 1,3 JTD

wersja nadwozia VAN (Cargo City)

nr rejestracyjny KR 4F106

silnik o poj. 1 248 ccm/moc 55 kW=75 KM

rok produkcji 2010

suma oszacowania_____________________________ 6 273,00 zł bruttoCeną wywołania ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w czasie i na miejscu licytacji.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń

Zdjęcia formacie PDF Pobierz zdjęcia - plik pdf

Zdjęcia formacie PDF Pobierz zdjęcia - plik pdf

Wycig z opini biegłego Wycig z opini biegłego - plik pdf