Ruchomości – Obrazy i meble ( 29-03-2018 )
28.02.2018 - 19:12


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

UWAGA NOWY rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 311/14, 635/13, 3283/13, 651/16, 1670/14, 1886/14

Kraków, dnia 2018-02-26

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy prowadzący kancelarię w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49A na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 29 marca 2018 o godz. 11:00


przy ul. Złoty Róg 19 w Krakowie odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości:


- obraz motyw słoneczniki z biało bielonym domem, rama koloru żółtego, sygn BL

suma oszacowania 1000,00 zł

- obraz motyw "Góral" sygn Si. Zorski, rama koloru żółtego,

suma oszacowania 5500,00 zł

- obraz ułani na koniach sygn Jerzy Kossak 1939

suma oszacowania 6000,00 zł

- obraz budynku w zimowej scenerii sygn ST Fabiański

suma oszacowania 2600,00 zł

- obraz Kościół Mariacki zimą sygn nieczytelna

suma oszacowania 800,00 zł

- zegar stojący Gustaw Becker - niesprawny

suma oszacowania 2800,00 zł

- pianino Julius Feinrich Konigls Sache Pianofortefabrik Leipzig

suma oszacowania 1000,00 zł

- szafa dwudrzwiowa inkrustowana motyw kwiatowy

suma oszacowania 1000,00 zł


Ceną wywołania ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego w kancelarii komornika. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Ruchomość będącą przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w czasie i na miejscu licytacji.

Licytacja może zostać odwołana bez podawania przyczyny.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń