Ruchomości – Obraz i skrzypce ( 22-01-2020 )
21.12.2019 - 18:37


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 2041/18

Kraków, dnia 20.12.2019

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń, prowadzący kancelarię w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49A na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

22 stycznia 2020 roku, o godz. 10.00


przy ul. Strzelców 14/1U w Krakowie odbędzie się druga licytacja ruchomości:


oznaczenie ruchomości suma oszacowania


skrzypce

w komplecie futerał i smyczek _________________________________________ 540,00 zł


Obraz abstrakcyjny

- sygnowany TL

- akwarela

- wymiary 38/52 wraz z ramą__________________________________________100,00 zł


Ceną wywołania ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny skutki przybicia wygasają. Od nabywcy zwolnionego
z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń