Obwieszczenia o licytacjach - aktualizacja na dzień 01.07.2020

Licytacje nieruchomości:

  1. Nie ma w tej chwili Ĺźadnej licytacji.

Licytacje ruchomości:

  1. Renault Clio ( 15-07-2020 )
Ruchomości – Renault Clio ( 15-07-2020 )
01.07.2020 - 23:36


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 2002/19

Kraków, dnia 03.06.2020

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń, prowadzący kancelarię w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49A na podstawie art. 875 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu


15 lipca 2020 roku o godz. 10:00


pod adresem 32-089 Szyce przy ul. Olkuskiej 69 odbędzie się druga licytacja pojazdu:


- samochód marki Renault Clio 1,5dci

- wersja nadwoziowa hb 5dr

- nr rej. KRA01523

- rok produkcji 2007

- silnik o poj. 1461 ccm / moc 63 kW =85 km

- skrzynia biegów manualna

- suma oszacowania ................................................................................................8 100,00 złCeną wywołania ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 (decyduje data uznania środków na rachunku komornika). Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Od nabywcy zwolnionego
z obowi
ązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę.Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń

Kliknij aby zobaczyć opinię biegłego Zobacz opinię biegłego - plik pdf