Ruchomości – Urządzenia sprzątające ( 25-09-2018 )
13.08.2018 - 20:45


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie ul. Wybickiego 1/49A, 31-261 Kraków

tel.:12-349-04-87, www.komornik12.pl,

UWAGA NOWY rachunek bankowy: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589

Sygn.akt: KM 343/17

Kraków, dnia 2018-08-09

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy prowadzący kancelarię w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49A na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu


25 września 2018 roku, o godz. 10:00


przy ul. Radocha 4 w Sosnowcu odbędzie się druga licytacja ruchomości:


Przedmiotem licytacji będą następujące ruchomości:


oznaczenie ruchomości suma oszacowania

szorowarki akumulatorowe prowadzone Cleanfix - 4 sztuk

TYP RA 561B...........................................................................................................................200,00 zł/sztukę

szorowarki akumulatorowe prowadzone Cleanfix 2 szt.

urządzenie z serii 400/500.......................................................................................................200,00 zł/sztukę

odkurzacz hotelowo-biurowy suchy Cleanfix S5...................................................................60,00 zł

polerka elektryczna Taski Ergodisc 435 HS.....................................................................1 000,00 zł

szorowarki akumulatorowe prowadzone TASKI 750b - 9 sztuk.......................................800,00 zł/sztukę

szorowarki akumulatorowe samojezdne Taski Swingo 2500 - 2 szt..............................3 000,00 zł/sztukęCeną wywołania ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń