Wzory pism i wniosków

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Pliki do pobrania:

Skarga na czynność komornika

Pliki do pobrania:

Wniosek o dokonania doręczenia

Pliki do pobrania:

Wykaz majątku

Pliki do pobrania:

Wniosek egzekucyjny

Pliki do pobrania:

Marcin Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

31-261 Kraków, ul. Wybickiego 1/49A

tel.: 12-294-18-06; 12-349-04-87 tel. kom.: 889198378; 889198356